Referencie

  • Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava – Elektroinštalačné práce,
  • CZ Slovakia, a.s., POLYFUNKČNÝ OBJEKT, DUNAJSKÁ 15, BRATISLAVA- Elektroinštalačné práce,
  • Rodinný dom, Za Kasárňou 16, Bratislava- Obnova/ rekonštrukcia rodinného domu,
  • LIB Broker, s.r.o., IBV Čilistovská lagúna, Šamorín, časť Čilistov- Odborné poradenstvo počas výstavby areálu,
  • Penzión, Gazdovský rad 9/18, Šamorín- Obnova/ rekonštrukcia penziónu,
  • Loď Kormorán, Šamorín, časť Čilistov- Obnova a vybudovanie kancelárskych priestorov,
  • ISTROKAPITAL CZ a.s., Grösslingova 45, Bratislava- Elektroinštalačné práce,
  • Praclík s.r.o., Praclík kaviareň na Cintorínskej, Bratislava- Návrh a obnova vnútorných priestorov, odborné poradenstvo,
  • Praclík s.r.o., Praclík kaviareň na Krížnej, Bratislava- Návrh a obnova vnútorných priestorov, odborné poradenstvo,