Stavebníctvo

stavebníctvo

V oblasti stavebných činností ponúkame:

– odborná, metodická, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti pozemné stavby,

– kompletné riadenie a realizácia výstavby (stavby na kľúč, developerský model),

– dodávky, montáže a špeciálne inštalácie (oblasti kúrenia, zdravotechniky a elektrotechniky)

– vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné, stavebné konanie a kolaudáciu,

– zabezpečenie predpísaných skúšok a dokladov ku kolaudácii stavieb,

– zabezpečenie technického a stavebného dozoru,

– zabezpečenie stavbyvedúceho,

– zabezpečenie ďalších poradenských a inžinierskych služieb,

– pasportizácia stavieb,

– sledovanie a hodnotenie projektov,

– styk s miestnymi orgánmi (miestne zastupiteľstvo, štátna správa) a distribučnými spoločnosťami,

– zabezpečenie dodávateľov